Biblioteca C.S.E.I. 2

"A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție întâmplătoare de cărți. Fără biblioteci, nu există civilizație."         Carlos María Domínguez

 

Misiunea și structura bibliotecii

     Biblioteca, în cadrul școlii are o vechime de peste 30 de ani. În tot acest timp, generațiile de elevi care i-au trecut pragul au fost îndrumate pentru aprofundarea lecturii. Se știe că aceasta îndeamnă la introspecţie și angajează valori formative care îşi pun amprenta pe întregul comportament al cititorului.

      Biblioteca reprezintă pentru şcoală o carte de vizită. Ea cuprinde un număr de 7606 volume, structurate după Clasificarea Zecimală Universală, asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, la nivelul aprofundării studiului, realizează valorificarea şi comunicarea documentelor şi surselor de informaţii, facilitează accesul rapid la diverse categorii de surse, organizează un sistem de servicii pentru toate categoriile de utilizatori. Se oferă cărţi din bibliografia şcolară, cărţi pentru copii, beletristică, literatură universală, publicaţii adresate tuturor disciplinelor școlare.

Fondul de carte este format din:

 • literatura pentru copii;
 • literatura universală;
 • literatura română;
 • matematică și științe;
 • artă, religie, spiritualitate, istorie, geografie,  generalități.

      Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor și oferă posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii. Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă are în vedere criterii ferme de exigenţă, datorită specificului școlii noastre.

      Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante din şcoală, întrucât contribuie la apropierea elevilor de lectură şi sprijină cadrele didactice în reuşita actului educaţional.

      Bibliotecarul se implică direct și activ atât pentru asigurarea manualelor școlare, cât și în satisfacerea cererilor de lectură ale utilizatorilor, avându-se în vedere faptul că cititorii elevi, majoritatea vin cu tema propusă, dar nu au întotdeauna o bibliografie stabilită de profesorii coordonatori, aceștia având nevoie de sprijin.

     Fondul de carte trebuie dezvăluit vizitatorilor cu fiecare ocazie şi cât mai des. Expunerea unui număr cât mai mare de cărţi, care să permită oricând răsfoirea sau împrumutul, permite elevului un contact nemijlocit cu cartea selectată pentru o anumită temă. Pentru consultarea fondului de carte al bibliotecii în anul 2023, click aici.

 

Activitatea bibliotecii

      Sala de lectură a bibliotecii este dotată cu toată infrastructura necesară dezvoltării elevilor. Este o practică obişnuită a bibliotecii organizarea de expoziţii aniversare, ocazii de readucere în memoria cititorilor a scriitorilor importanţi din literatura şi cultura română, activități care marchează evenimentele majore anuale, cum ar fi: Octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare, 1 Decembrie – Ziua Națională a României,  Ziua Culturii Naționale – Ziua Luceafărului Poeziei Românești, 1 Februarie – Ziua Internațională a Cititului Împreună, Medalion Mărțișor Ion Creangă, 9 Mai – Ziua Europei - Proclamarea Independentei de Stat a României, „1 Iunie – Lumea Minunată a Copilăriei”, Nașterea Domnului - Tradiții și Obiceiuri de Iarna, dar și activități prin care se marchează promovarea sănătății, a unui comportament civilizat, a protecției mediului. Mai avem în vedere omagierea scriitorilor și oamenilor de cultură sărbătoriți la împlinirea anilor aniversari, toamna oglindită în operele scriitorilor și a pictorilor, tradiții și obiceiuri de Paște, Dragobete și alte obiceiuri și tradiții.

       Pentru buna organizare a activităților, biblioteca este dotată cu calculator și videoproiector, multifuncțională color, aparate pentru înfoliat și îndosariat și alte echipamente de birotică.

 

       Prin intermediul bibliotecarului școlar și a cadrelor didactice, în anul școlar 2022-2023, elevii sunt angrenați într-o serie de activității și proiecte educaționale, cum ar fi:

 1. Proiect educațional ”Cartea-prietena mea”;
 2. Proiect educațional județean ”Diferiți, dar totuși aceiași”;
 3. Proiect educațional ”Hristos împărtășit copiilor”;
 4. Proiect educațional ”Ne jucăm, învățăm împreună!”
 5. Proiect educațional ”Stop risipei alimentare!”
 6. Proiect educațional ”Crăciun Special”;
 7. Proiect educațional concurs ”Primăvara - lumină și culoare!”
 8. Proiect educațional ”Vecinii noștri necuvântători!”
 9. Proiect educațional ”Artă şi frumos în lemn”;
 10. Proiect educațional ”Luceafărul”;
 11. Proiect educațional ”Mâini îndemânatice”;
 12. Proiect educațional ”Prietenoşi cu natura”;
 13. Proiect educațional ”Sunt un copil curat şi harnic”;
 14. Concurs județean de artă decorativă ”Primăvara - Lumină și Culoare”.

       Foarte utile sunt manifestările şi activităţile în cadrul bibliotecii, care trezesc curiozitatea sau care provoacă emoţii artistice. Astfel, biblioteca școlii se implică activ în atragerea potenţialilor utilizatori elevi.

       În centrul atenţiei noastre stă dotarea bibliotecii cu toate cărţile utile elevilor și crearea unor condiţii optime de studiu în bibliotecă. De asemenea, biblioteca oferă ajutor și în mediul on-line, punând la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pe site-ul școlii, link-uri cu resurse educaționale pentru consultare și aprofundare.

     Deşi internetul și activitățile on-line reprezintă o provocare a lumii moderne, biblioteca rămâne o constantă culturală, un simbol al profunzimii spirituale. Această bibliotecă “hibridă” trebuie tratată şi considerată nu ca un serviciu ajutător, ci ca o componentă fundamentală a instituţiei şcolare.

     Biblioteca trebuie să fie un for de comunicare între cititori şi aceia care creează sau pun în circulaţie cărţile. Cartea este o creaţie a spiritului şi în acelaşi timp, o creaţie de natură materială, adică „depozitarul” inteligenţei umane, înmagazinând cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează inalterabil un timp nedefinit.

       Cartea, ca element component al culturii unei naţiuni, face parte din acele bunuri a căror valoare se defineşte prin relaţia ei cu utilizatorul.

     Biblioteca este un centru formativ în care elevii capătă diferite deprinderi constructive: lucrul cu cărţile, utilizarea eficientă a informaţiilor, selecţia materialelor şi, nu în ultimul rând, capacitatea de a coopera şi de a se comporta civilizat în sala de lectură.

     Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Lecturarea cărţilor, a manualelor, a însemnat întotdeauna informare, instruire şi educaţie, în sensul cel mai larg. Ea dă consistenţă şi sens existenţei însăşi. Ea este o modalitate de a educa, instrui şi de a contribui la formarea valorilor morale a cititorului. Dezvoltarea gustului pentru lectură presupune crearea unor situaţii care să-i stimuleze pe elevi.

     Credem că trebuie să ajutăm noile generaţii să descopere faptul că lectura nu este ceva de domeniul trecutului și să nu încurajăm scăderea interesului pentru carte în favoarea tehnologiei. Cărţile rămân o sursă esenţială de cunoaştere şi au un rol extrem de important în formarea personalităţii. Ceea ce ele transmit şi modul în care transmit acest ceva nu poate fi descoperit decât prin lectură. Elevii vor înţelege acest lucru abia atunci când vor redescoperi plăcerea cititului, acesta fiind cel mai bun antidot pentru actuala criză a lecturii.

       Indiferent de evoluţia tehnologiilor, bibliotecarul trebuie să rămână în centrul activităţii bibliotecii. Într-o lume a roboţilor, asistenţa unei fiinţe umane sensibile este mai valoroasă decât oricând. De aici şi ideea identificării bibliotecarului cu un motor de căutare cu inimă.

      Vom citi cărți și în format clasic și în format electronic. Nu suntem obligați să alegem între ele. Cărţile în format electronic vor deveni mult mai răspândite decât sunt astăzi, dar nu vor ajunge să înlocuiască cărțile tipărite, esențial rămâne conţinutul cărţilor, calitatea lor, nu formatul în care apar.

     

Program de împrumut şi studiu la sala de lectură

         ZIUA                       ORELE

         Luni                       8:00 - 16:00

        Marţi                      8:00 - 16:00

        Miercuri                 8:00 - 16:00

        Joi                         8:00 - 16:00

        Vineri                    8:00 - 12:30

 

Regulamentul intern de funcţionare a bibliotecii şcolare

       Pentru folosirea colecțiilor bibliotecii, utilizatorul trebuie sa fie înscris la bibliotecă. Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, atunci când se întocmește fișa-contract de împrumut. Pentru completarea corectă și completă a fișei de înscriere, utilizatorul trebuie să prezinte bibliotecarului carnetul de note. Prin semnarea fișei-contract cititorul se obligă să respecte regulamentul bibliotecii.

       Elevii pot împrumuta maxim două cărți odată pe un termen de două săptămâni, cu posibilitatea de prelungire de până la trei săptămâni, iar cadrele didactice pot împrumuta maxim cinci cărți odată, cu posibilitatea de prelungire până la treizeci de zile.

 

Servicii oferite

 • referințe;
 • împrumut;
 • îndrumarea lecturii;
 • activități didactice.

 

Cititul este un act de formare a personalităţii umane, cu implicaţii pe care omul le va respecta de-a lungul vieţii. Putem supravieţui oricărei încercări dacă avem de partea noastră cuvântul aşezat în rând nobil. Pentru că acesta este adevărul: cartea ne face puternici, ne face nemuritori.

 

Linkuri către articole din ziare / facebook în anul școlar 2022-2023, în care este implicată biblioteca școlii:

Activitate culturală ”Ziua internațională a cititului împreună” - activitate în biblioteca școlii

Activități literare cu ocazia Zilei internaționale a cititului împreună - activitate în biblioteca școlii

Ziua culturii naționale și omagierea poetului național Mihai Eminescu - activitate în biblioteca școlii

Vizită la Biblioteca Județeană George Coșbuc - omagierea scriitorului Ion Creangă

Activitate culturală la biblioteca Județeană George Coșbuc: ”Doi mari prieteni- Eminescu și Creangă”

”Doi mari prieteni - Eminescu și Creangă” descoperiți de copiii de la CSEI Nr. 2 Bistrița la Biblioteca Județeană

Spectacolul ”Crăciun special” la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița

Concert de pricesne din ”Suflet de creștin” organizat la Biserica ”Sf. Trei Ierarhi”