POCU

Axă prioritară 6 ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informal e pentru reintegrarea în educație și formare”
Titlul: ”
Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene
Cod MySMIS: POCU 74/6/18/106557

 

Mini-proiect: O viață sănătoasă

          Coordonator: prof. Deac Ionela – Maria

             Membri: prof. Gălățan Cristina-Andreea și prof. Belgharbi Eleonora-Maria

 
Scopul mini-proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităților necesare pentru o viață independentă și sănătoasă.
 
Obiectivele mini-proiectului:
-Însușirea comportamentelor necesare asigurarii igienei alimentației
-Formarea capacității de diferențiere între alimentele sănătoase și cele nesănătoase
-Dezvoltarea unor deprinderi utilizare corectă a ustensilelor din bucătărie care facilitează o viață independentă,
-Transferarea cunoștințelor dobândite pe parcursul mini-proiectului, în viața de zi cu zi alături de familie

Câteva imagini din cadrul proiectului